Gebruikersvoorwaarden

GEBRUIKERSVOORWAARDEN
NEW YORK MEDIA GROUP B.V.
Laatste actualisatie: juli 2019

Welkom bij NewYork.nl. New York Media Group B.V. (handelend onder de naam NewYork.nl – hierna te noemen ‘NYMG’) biedt een online platform dat u kunt gebruiken om een reis naar en verblijf in New York City voor te bereiden. U kunt er informatie vinden en relevante tours, tickets en diensten (‘Producten’ en ‘MetroCards’) van derden boeken die met New York City te maken hebben. Deze gebruikersvoorwaarden (de ‘Voorwaarden’) zijn van toepassing op de relatie tussen NYMG en zijn gebruikers (‘Gebruikers’) bij gebruik van de website www.NewYork.nl (de ‘Website’), de mobiele applicatie ‘Eric’s New York’ (de ‘App’) en (de aankoop van) diensten of Producten zoals die door NYMG en via derde aanbieders aangeboden worden. NYMG biedt het gebruik van de Website en de App en van zijn diensten of producten aan onder de voorwaarde dat de gebruiker akkoord gaat met deze Voorwaarden.

1 DEFINITIES

1.1 NYMG: New York Media Group B.V., een vennootschap die is opgericht onder Nederlands recht. Het bedrijf is ingeschreven in het Handelsregister van de Nederlandse Kamer van Koophandel onder nummer 53135733. Het bedrijf is gevestigd aan de Stadhouderskade 14D, 1054 ES Amsterdam. NYMG wordt hierna ook wel aangeduid als ‘wij’, ‘ons’, ‘onze’ en ‘NewYork.nl’.
1.2 Gebruiker: een natuurlijk persoon of rechtspersoon die de Website of de App gebruikt of de door ons aangeboden diensten of producten koopt. Hierna ook wel aangeduid als ‘u’.
1.3 Platform: de Website https://www.NewYork.nl en de App ‘Eric’s New York’ met informatie over New York City.
1.4 Producten: een scala aan tours, tickets en diensten die derde aanbieders beschikbaar stellen en die te maken hebben met New York City.
1.5 MetroCard: een kaart die als betaalmethode wordt gebruikt voor vervoer met de New York City Subway en de New York City Transit-bussen.

2 HET GEBRUIK VAN ONZE WEBSITE EN APP

2.1 Als u onze App wilt gebruiken, moet u onze App downloaden en installeren. U kunt geen persoonlijke account aanmaken.
2.2 Als u onze website wilt gebruiken, ga dan gewoon naar https://www.NewYork.nl. U kunt geen persoonlijke account aanmaken.
2.3 Door onze Website en de App te gebruiken verklaart u dat u minimaal 16 jaar oud bent. Als u jonger bent dan 16 jaar heeft u toestemming van een ouder (of van een wettelijk verzorger) nodig om onze Website of App te gebruiken.
2.4 De voorwaarden van overeenkomst met de mobiele netwerkproviders van Gebruikers (‘Mobiele Provider’) blijven bij het gebruik van de Website of de App van toepassing. Dit kan ertoe leiden dat de Mobiele Provider de Gebruiker door het gebruik van de Website of de App voor de duur van de netwerkverbinding kosten in rekening brengt voor de toegang tot deze netwerkdiensten, of dat vergelijkbare kosten door derden in rekening worden gebracht. De gebruiker is verantwoordelijk voor het ontstaan van dergelijke kosten.
2.5 U mag de Website of de App alleen gebruiken als u ermee instemt dat u geen gegevens of inhoud aan ons of het Platform (of via het Platform) zult verstrekken die onjuist, onwaar, of onvolledig zijn, of in strijd zijn met wet- of regelgeving. Daarnaast stemt u ermee in dat u:
a) geen niet-openbare / beveiligde delen van het Platform zult binnengaan;
b) geen virussen, wormen, junkmail, spam, kettingbrieven, ongevraagde aanbiedingen of advertenties zult versturen, van welke aard dan ook en met welk doel dan ook; en
c) het Platform of welk daaraan gerelateerd systeem of netwerk dan ook niet zult onderzoeken, scannen of testen en geen inbreuk zult maken op de beveiliging of authenticatie ervan.
2.6 Als NYMG vermoedt dat u zich niet aan deze Voorwaarden of aan een overeenkomst met NYMG houdt, kunnen wij u de directe toegang tot het Platform (definitief) ontzeggen.

3 PRODUCTEN

3.1 NYMG biedt twee soorten Producten aan: producten die door derden worden geleverd zoals een speciaal evenement, een tour, tickets op datum voor het theater of voor een show, en MetroCards, die rechtstreeks via onze Website en App verkocht worden. Voor alle andere producten die u via een hyperlink kunt vinden verwijzen wij naar het onderdeel: (10) ‘Links naar websites van derden’.
3.2 NYMG is geen reisorganisatie en biedt geen eigen tours, excursies, vervoersdiensten, accommodatie of andere reiservaringen aan. NYMG toont informatie over Producten en ervaringen die uitsluitend door derde aanbieders aangeboden worden en biedt klanten de mogelijkheid om bij deze aanbieders te boeken. Dit impliceert of betekent niet dat NYMG deze derde partijen ondersteunt of goedkeurt, of dat er een relatie tussen NYMG en de derde aanbieders bestaat.
3.3 De MetroCard geldt uitdrukkelijk als aanbod van NYMG.
3.4 Als de Gebruiker NYMG bepaalde informatie verstrekt – zoals een datum van vertrek of uw verblijfsdata – dan mag NYMG aannemen dat deze informatie juist is en zal hij Producten tonen die op deze informatie gebaseerd zijn.
3.5 De aankoop van een Product is afgerond wanneer de Gebruiker de prijs betaalt die voor dat Product aangegeven is en deze betaling door NYMG in goede orde ontvangen is.
3.6 Alle andere Producten van NYMG (Producten die niet als zodanig vermeld staan op de Website of in de App) zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
3.7 Producten die de Gebruiker door middel van een hyperlink doorverwijzen naar de website van een derde, zijn door derden gemaakt. Kennelijke fouten en vergissingen met betrekking tot Producten zijn voor NYMG of derde partijen niet bindend. Zie het onderdeel ‘Links naar websites van derden’ hieronder voor meer informatie.

4 PRIVÉGIDSEN

4.1 NYMG biedt informatie en stelt klanten in staat om een privégids te boeken. Deze privégidsen zijn geen vertegenwoordigers van en zijn niet gelieerd aan NYMG. De antecedenten van de privégidsen worden door ons niet gecontroleerd. Het gebruik van de privégidsen gebeurt op uw eigen risico. Gebruikers moeten zelf rechtstreeks nadere afspraken met de privégids maken, zoals de planning, de tijd/plaats van ontmoeting, bijzonderheden van de tour en, waar dat specifiek vermeld is, de betaalvoorwaarden. Gebruikers sluiten een overeenkomst met de privégids die onderworpen is aan de voorwaarden en het beleid van deze gidsen.

5 CADEAUBONNEN

5.1 Cadeaubonnen van NYMG zijn verkrijgbaar via de Website NewYork.nl. Alle verkopen van Cadeaubonnen zijn onherroepelijk. Voor Cadeaubonnen wordt geen restitutie verleend. NYMG is niet verantwoordelijk voor verlies of diefstal van Cadeaubonnen. Cadeaubonnen van NYMG zijn één (1) jaar geldig vanaf de datum van eerste aankoop. De cadeaubonnen zijn niet inwisselbaar voor geld. Als de waarde van uw aankopen hoger is dan die van uw Cadeaubon, dan kunt u het resterende bedrag met een creditcard of debitcard betalen.

6 PRIJZEN

6.1 De Prijzen die vermeld staan op de Website en in de App gelden per persoon, tenzij anders is aangegeven.
6.2 De Prijzen zijn all-inclusive prijzen. Tenzij anders is aangegeven.

7 BETALING

7.1 Alle betalingen moeten vooraf worden gedaan, tenzij NYMG aangeeft dat de Gebruiker na ontvangst van het product of de dienst mag betalen. De beschikbare betaalmethoden, zoals MasterCard, Visa, iDeal, PayPal worden op de website of in de App getoond.

8 BOEKINGEN WIJZIGEN EN ANNULEREN

8.1 Alle wijzigingen en annuleringen van boekingen van Producten met een specifieke datum moeten per e-mail worden doorgegeven aan [email protected]
8.2 Wanneer de Gebruiker tickets voor een speciaal evenement, het theater of een show als Producten via de website boekt, kan hij voor een ‘Flexticket’ kiezen. Bij deze optie wordt gegarandeerd dat u de boeking tot tien (10) dagen voor het evenement gratis kunt wijzigen of annuleren. Om hier gebruik van te maken moet uw verzoek tot wijziging of annulering uiterlijk tien (10) dagen voor het evenement ontvangen zijn. Als een Gebruiker het verzoek minder dan tien (10) dagen voor de datum van het evenement indient, kan de Gebruiker een extra bedrag in rekening worden gebracht.
8.3 Wanneer een Gebruiker op basis van de ‘Flexticket’-optie om annulering vraagt, ontvangt de Gebruiker het betaalde bedrag volledig terug onder aftrek van de kosten van de ‘Flexticket’-optie. Dit kan in de vorm van een Tegoed Bon zijn.
8.4 De ‘Flexticket’-optie dekt geen (i) wisselkoersverschillen en (ii) prijsverhogingen na aankoop.
8.5 Boekingen voor het New York City Ballet (‘NYCB’), Cirque du Soleil, Radio City Christmas Spectacular of attracties en voordeelpassen die los of in combinatie met MetroCards zijn gekocht, kunnen niet gewijzigd of geannuleerd worden.
8.6 Als de Gebruiker de datum van een geboekt speciaal evenement, tickets voor het theater of een show zonder ‘Flexticket’ wil wijzigen of de boeking wil aanpassen, dan worden daarvoor kosten in rekening gebracht.
8.7 Producten als begeleide tours kunnen tot tien (10) dagen voor het evenement gratis gewijzigd of geannuleerd worden. Als een Gebruiker het verzoek minder dan tien (10) dagen voor de datum van het evenement indient, kan de Gebruiker een extra bedrag in rekening worden gebracht.
8.8 Voor alle Producten geldt dat verzoeken om data aan te passen en wijzigingen door te voeren door onze leveranciers en/of dienstverleners op basis van beschikbaarheid gehonoreerd worden; NYMG kan niet garanderen dat het wijzigen van de data lukt.
8.9 Restitutie is uitgesloten als de uitvoering van een tour, speciaal evenement, show of dienst al begonnen is.
8.10 Soms wijzigen onze leveranciers de prijzen, (tour)data, inhoud of andere kenmerken van het Product. Daarbij heeft NYMG het recht om elke dienst of tour die en elk ticket of product dat de Gebruiker geboekt heeft op elk moment en om welke reden dan ook te annuleren, te wijzigen of te vervangen.
8.11 Als een nieuwe attractie (bijv. tour of museum) na aanschaf wordt toegevoegd aan een voordeelpas, heeft u het recht om deze attractie als een van uw attractiekeuzes te gebruiken. Als een attractie na aanschaf uit een voordeelpas wordt gehaald, heeft u niet meer het recht om deze attracties als een van uw attractiekeuzes te gebruiken. Wel kunt u uw attractiekeuze voor een andere attractie gebruiken. Er wordt geen terugbetaling gedaan wanneer een attractie eruit wordt gehaald, noch kan de pas worden geannuleerd.
8.12 Er is geen restitutie of compensatie mogelijk voor resterende attracties op de pas die u niet heeft gebruikt.
8.13 Als de pas om welke (technische) reden dan ook niet werkte voor een tour of attractie, zal de maximale restitutie “prijs van de pas / aantal attracties” zijn en de betaalde waarde van de pas zelf nooit overschrijden.
8.14 Indien na aankoop van een voordeelpas de geldigheid van de gekochte voordeelpas door de leverancier wordt verlengd, is deze verlenging niet meer inzichtelijk voor NYMG. NYMG kan dan ook geen verantwoording dragen voor de inhoud en beschikbaarheid van het product na de bij de oorspronkelijke boeking bepaalde einddatum.

9 METROCARDS RETOURNEREN

9.1 Gebruikers die individuele particulieren zijn, hebben het recht om MetroCards binnen 14 (veertien) dagen na de dag waarop ze het Product ontvangen hebben te retourneren.
9.2 De Gebruiker dient de teruggave van de MetroCards binnen de bedenktermijn aan ons te melden door een e-mail te sturen aan [email protected] U kunt de MetroCard opsturen naar het adres dat onderaan deze Voorwaarden vermeld is. De kosten van de retourzending zijn voor uw eigen rekening. Wij sturen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen, een bevestiging. Wij betalen uw geld binnen 14 (veertien) dagen nadat wij de MetroCards hebben ontvangen terug. U bent aansprakelijk voor een waardevermindering van de MetroCards als u tijdens uw bedenktermijn iets met de MetroCards heeft gedaan dat niet nodig was om ze te evalueren. De restitutie wordt als volgt berekend: de volledige prijs die de Gebruiker heeft betaald, vermeerderd met standaard verzendkosten en verminderd met de kosten van eventuele diensten die wij op uw verzoek al geleverd hebben. Ook de standaard bezorgkosten en andere (administratieve) kosten worden terugbetaald, voor zover die in rekening gebracht zijn. In het geval dat u een bestelling gedeeltelijk retourneert, wordt u de waarde van de geretourneerde goederen gerestitueerd; in dit geval worden de bezorgkosten niet terugbetaald.
9.3 Heeft u MetroCards die in combinatie met een attractie of een attractiepas zijn gekocht? Lees dan de specifieke leverings- en retourzendingsvoorwaarden hier.

10 LINKS NAAR WEBSITES VAN DERDEN

10.1 Gebruikers kunnen via websites van derden overeenkomsten met derden sluiten; voor deze overeenkomsten gelden de voorwaarden en het beleid van deze derden. NYMG stelt aanbiedingen van derden uitsluitend beschikbaar: dit betekent dat NYMG niet verantwoordelijk is voor de inhoud van aanbiedingen van derden.
10.2 De Gebruiker erkent dat NYMG geen partij is of wordt bij de overeenkomst die tussen de Gebruiker en een derde partij wordt gesloten nadat de gebruiker via de Website of de App gebruik heeft gemaakt van de verwijzing naar een derde partij. NYMG is niet verantwoordelijk voor de overeenkomst die is gesloten tussen de Gebruiker en een derde partij.

11 INFORMATIE OP DE WEBSITE EN IN DE APP, AFWIJZING VAN GARANTIES

11.1 De informatie over de stad New York op de Website en in de App is met de uiterste zorg samengesteld. Deze informatie wordt uitsluitend ter informatie aangeboden en vormt geen advies. Voor zover dit wettelijk is toegestaan wijst NYMG ook elke stilzwijgende garantie af met betrekking tot de informatie die op de Website en in de App wordt aangeboden. De informatie op de Website en in de App wordt aangeboden in de staat waarin deze zich bevindt en op basis van beschikbaarheid, zonder enige vorm van garantie.
11.2 De Gebruiker begrijpt dat informatie over producten en diensten die door derden op de Website en in de App worden aangeboden, van derden is en niet door NYMG samengesteld of voorgesteld is (zie in dit verband ook artikel 3 en 10). Deze informatie wordt dan ook aangeboden zonder enige garantie of waarborg van juistheid. Dit betekent ook dat als de informatie over producten en diensten van derden op de Website en in de App verschilt van de informatie op de website van de derde partijen die de producten en diensten aanbieden, de informatie op de website van de derde partij als juist moet worden beschouwd.
11.3 NYMG is niet aansprakelijk voor:
a) de informatie over de stad New York die op de Website en in de App aangeboden wordt en schade die de Gebruiker als gevolg daarvan oploopt;
b) een correcte werking van de (hyper)links die op de Website of in de App staan; of
c) beslissingen die de Gebruiker neemt of aankopen die hij doet op basis van de informatie over de stad New York die op de Website en in de App wordt aangeboden.
De Gebruiker is als enige verantwoordelijk voor zijn interacties met derden met wie hij via het Platform in contact is gekomen of met andere Gebruikers van de Website of de App.
11.4 NYMG zal zich redelijk inspannen om de informatie op de Website of in de App (over de stad New York) regelmatig te actualiseren, om een zo juist mogelijk beeld te geven van de informatie, producten en diensten van derden. NYMG is niet verantwoordelijk voor actualisaties, ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de informatie op de Website of in de App.

12 ONZE NIEUWSBRIEF

12.1 Om onze nieuwsbrief te ontvangen moet u ons via het daarvoor bestemde formulier op onze Website of in de App uw e-mailadres doorgeven.
12.2 Door ons via het daarvoor bestemde formulier uw e-mailadres door te geven gaat u ermee akkoord dat wij u regelmatig onze nieuwsbrief sturen.
12.3 Gebruikers hebben op elk moment het recht om zich voor de nieuwsbrief af te melden. Laat ons weten dat u zich voor de nieuwsbrief wilt afmelden door een e-mail te sturen aan [email protected], of klik op de daarvoor bedoelde knop die u in elke nieuwsbrief vindt. Wij sturen u zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 5 dagen, een bevestiging.

13 PRIVACY

Wij respecteren uw privacy en houden ons aan de in de EU geldende Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Wanneer u gebruikmaakt van ons Platform, verzamelen wij bepaalde persoonsgegevens over u. In ons Privacybeleid kunt u lezen welke persoonsgegevens wij verzamelen en met welke doelen wij dat doen. U vindt ons Privacybeleid hier.

14 INTELLECTUEEL EIGENDOM

14.1 Afgezien van de (hyper)links naar websites van derden en onverlet de rechten van derde partijen (bijvoorbeeld de makers van producten) is NYMG exclusief eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten die gevestigd zijn en betrekking hebben op (alle inhoud die beschikbaar wordt gesteld via) de Website, de App en zijn diensten of producten, waaronder – maar niet beperkt tot – octrooien, octrooiaanvragen, handelsmerken, aangevraagde handelsmerken, databaserechten, dienstmerken, handelsnamen, copyrights, handelsgeheimen, licenties, domeinnamen, knowhow, eigendomsrechten, foto’s en processen (‘Intellectuele eigendomsrechten’).
14.2 Afgezien van de (hyper)links naar websites van derden en onverlet de rechten van derde partijen, verleent NYMG zijn Gebruikers een niet-overdraagbare, niet-exclusieve, niet-sublicentieerbare, royaltyvrije en herroepbare licentie die bedoeld is voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik van de Website en de App. Het is de gebruiker niet toegestaan om de inhoud van de Website en de App voor enig ander doel te gebruiken, zoals het verkopen of verspreiden van de inhoud van de Website of de App.
14.3 De licentie houdt bijvoorbeeld in dat Gebruikers – met betrekking tot onze Website en App en de inhoud die deze bieden – (i) geen kopieën maken of verspreiden (ii) deze niet proberen te verkopen, verspreiden, kopiëren, verhuren, sublicentieren, lenen, samenvoegen, reproduceren, wijzigen, aanpassen, reverse engineeren, uit elkaar halen, decompileren, overdragen, uitwisselen, vertalen, hacken, verspreiden, beschadigen of misbruiken; en (iii) geen afgeleide werken creëren, van welke aard dan ook, en ook derden niet zullen toestaan om dit namens Gebruikers te doen.

15 BESCHIKBAARHEID VAN DE WEBSITE EN DE APP, AFWIJZING VAN GARANTIES

15.1 De Website en de Apps zijn beschikbaar op pc’s, tablets en smartphones. NYMG zal zich redelijk inspannen om ervoor te zorgen dat de Website en de App op elk moment beschikbaar zijn. De Gebruiker erkent echter dat de Website en de App via het internet en mobiele netwerken beschikbaar gesteld worden en dat de kwaliteit en beschikbaarheid van de Website en de App dus afhankelijk kan zijn van factoren die redelijkerwijs buiten de macht van NYMG liggen.
15.2 NYMG accepteert geen enkele verantwoordelijkheid voor het niet bereikbaar zijn van de Website en de App, of voor problemen of onmogelijkheid om inhoud te downloaden of toegang te krijgen of andere storingen in communicatiesystemen die tot gevolg kunnen hebben dat de Website of de App niet niet beschikbaar zijn.
15.3 NYMG is niet verantwoordelijk voor ondersteuning of onderhoud met betrekking tot de Website of de App. NYMG kan – naar eigen goeddunken – de Website of de App en de functionaliteit daarvan van tijd tot tijd actualiseren, wijzigen of aanpassen om de Gebruikerservaring te verbeteren. Hierdoor kan de Website of de App enige tijd niet beschikbaar zijn; NYMG is hier overeenkomstig artikel 11.2 niet verantwoordelijk voor.
15.4 Voor zover dit wettelijk is toegestaan wijst NYMG elke stilzwijgende garantie met betrekking tot de beschikbaarheid van de Website en de App af. De Website en de App worden aangeboden in de staat waarin deze zich bevinden en op basis van beschikbaarheid, zonder enige vorm van garantie.

16 AANSPRAKELIJKHEID

16.1 Niets in deze Voorwaarden zal de aansprakelijkheid van NYMG uitsluiten of beperken waar deze op grond van de toepasselijke wetgeving niet uitgesloten of beperkt kan worden.
16.2 Derde aanbieders en privégidsen die via Producten of diensten op deze Website of in de App te vinden zijn, zijn zelfstandige opdrachtnemers en geen partners of medewerkers van NYMG. NYMG is niet aansprakelijk voor handelen, fouten, commissies, voorstellingen van zaken, garanties, inbreuk, nalaten of wangedrag van deze aanbieders of privégidsen of voor enig persoonlijk letsel, overlijden, schade aan eigendommen of andere schade of kosten die hieruit of op andere wijze ontstaan uit uw boeking van een Product of dienst of uw gebruik van een Product of dienst.
16.3 NYMG is niet aansprakelijk voor en geeft geen geld terug bij vertraging, staking, overmacht of andere oorzaken die buiten onze macht liggen en wij zijn niet verantwoordelijk voor extra uitgaven, commissies, vertragingen, herroutering of ingrijpen door een overheid of autoriteit.
16.4 NYMG is tegenover u niet aansprakelijk voor (directe of indirecte) schade die u lijdt ten gevolge van het gebruik van de Website of de App of de inhoud daarvan. NYMG is bijvoorbeeld niet aansprakelijk voor:
(a) de uitvoering van overeenkomsten tussen u en derde partijen naar wiens producten- en dienstenaanbod de Website of de App verwijst, of andersom;
(b) het (voor een bepaalde prijs) niet beschikbaar zijn van producten of diensten van derden naar wiens producten- en dienstenaanbod de Website of de App verwijst of andersom, waardoor de Gebruiker een product of dienst niet kan kopen;
(c) een correcte werking van de (hyper)links die op de Website of in de App staan;
(d) de situatie waarin een apparaat van een Gebruiker wordt gestolen en een derde vervolgens de Website of App gebruikt via het mobiele apparaat van de Gebruiker;
(e) elke schade of wijziging aan de apparatuur van de Gebruiker, waaronder, maar niet beperkt tot, computerapparatuur of een draagbaar apparaat, ten gevolge van de installatie en het gebruik van de Website of de App;
(f) wanneer NYMG niet aan zijn verplichtingen uit hoofde van deze Voorwaarden of een overeenkomst kan voldoen, voor zover dit verzuim het gevolg is van gebeurtenissen die redelijkerwijs buiten de macht van NYMG liggen.

17 VRIJWARING

17.1 De Gebruikers zullen NYMG schadeloos stellen voor, vrijstellen van aansprakelijkheid voor en verdedigen tegen alle vorderingen, schade en kosten (waaronder afwikkelingskosten en redelijke advocaatkosten) die ontstaan ten gevolge van claims van derde partijen met betrekking tot:
a) letsel of schade als gevolg van gedrag van de Gebruiker dat verband houdt met het gebruik van onze Website of App.
b) inbreuk door de Gebruiker op deze Voorwaarden, een overeenkomst met NYMG of een overtreding een toepasselijke wet of een toepasselijk voorschrift of bevel.

18 OVERIGE BEPALINGEN

18.1 NYMG behoudt zich het recht voor om deze Voorwaarden te wijzigen. Wanneer wij deze Voorwaarden wijzigen, zullen wij de Gebruikers daarvan via de nieuwsbrief op de hoogte stellen (als de Gebruiker ons voor dit doel zijn e-mailadres heeft doorgegeven) en zullen wij hierover bij de geactualiseerde Voorwaarden een melding plaatsen op onze Website. Door de App of de Website te blijven gebruiken stemt u in met de recentste versie van deze Voorwaarden.
18.2 Als we een deel van deze Voorwaarden niet afdwingen dan mag dat niet worden begrepen als instemming of afzien van ons recht om ze op een later moment of ten opzichte van een andere Gebruiker af te dwingen.
18.3 De Gebruiker kan de rechten en verplichtingen uit hoofde van een overeenkomst met NYMG of uit hoofde van deze Voorwaarden niet aan derden overdragen.

19 DEELBAARHEID

19.1 Ongeldigheid of niet-afdwingbaarheid van enige bepaling in deze Voorwaarden of in een overeenkomst met NYMG tast de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen in deze Voorwaarden of in de overeenkomst niet aan. Een dergelijke ongeldige of niet-afdwingbare bepaling wordt vervangen of zal geacht worden te zijn vervangen door een bepaling die als geldig en afdwingbaar wordt beschouwd en waarvan de interpretatie zo dicht mogelijk bij de bedoeling van de ongeldige bepaling ligt.

20 TOEPASSELIJK RECHT EN BEVOEGDE RECHTBANK

20.1 Deze Voorwaarden worden beheerst door en zullen worden uitgelegd naar Nederlands recht.
20.2 Tenzij dwingend recht anders voorschrijft zullen alle geschillen die voortvloeien uit of ontstaan in verband met overeenkomsten met NYMG of met deze Voorwaarden uitsluitend voorgelegd worden aan de bevoegde rechtbank in Amsterdam, Nederland tenzij het geschil minnelijk geschikt kan worden.

21 KLACHTEN, OPMERKINGEN EN SUGGESTIES

21.1 NYMG streeft ernaar om u een optimale dienstverlening te bieden. Heeft u een klacht, opmerking of suggestie? Neem dan contact met ons op via [email protected] Vermeld s.v.p. uw contactgegevens en omschrijf de reden van uw klacht duidelijk. Wij reageren doorgaans binnen 5 dagen op klachten. Een klacht kunt u ook hier indienen.

NEW YORK MEDIA GROUP B.V., handelend onder de naam NEWYORK.NL
Stadhouderskade 14D
1054 ES Amsterdam
Nederland
Kamer van Koophandel nummer: 53135733
btw-nummer NL850762261B01

T: +31 20 486 4734
E: [email protected]

Modelformulier herroeping

Vul dit formulier alleen in en stuur het terug als u aankopen wilt retourneren.

Aan de New York Media Group B.V., handelend onder de naam NewYork.nl
Stadhouderskade 14D
1054 ES Amsterdam
Nederland
[email protected]

Ik/wij(*) deel/delen(*) u hierbij mee dat ik/wij(*) de volgende bestelling wil/willen(*) retourneren:

 

Besteld op(*)/ontvangen op(*),

Naam consument(en),

Adres consument(en),

 

Handtekening consument(en),
(alleen als dit formulier op papier wordt ingevuld)

 

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

Door verder gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de privacy policy. Lees meer hier.

Aanmelden voor mijn nieuwsbrief


Zoek tickets
van
tot
Zoek tickets