Privacy Statement

Privacy Statement – NewYork.nl

NewYork.nl acht een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang. Persoonlijke gegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Wij houden ons daarbij aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) aan de verwerking van persoonsgegevens stelt. New York Media Group B.V. is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In dit privacystatement leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en voor welke doeleinden.

Omdat onze gegevensverwerkingen binnen de wettelijke vrijstellingsregeling vallen, zijn deze niet aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP).

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 20 november 2014.

Vastleggen Persoonsgegevens

Door het gebruiken van onze website laat u bepaalde gegevens bij ons achter. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Persoonsgegevens kunt u zowel op actieve als passieve wijze verstrekken. Bij actieve verstrekking gaat het om gegevens die u zelf op onze website invult of bijvoorbeeld per e-mail aan ons toestuurt. Daarnaast kunnen er op de website automatisch gegevens worden opgeslagen, soms zonder dat u zich daarvan bewust bent. In dat geval gaat het om passief verstrekte gegevens. In deze privacy statement vindt u welke actief en passief verstrekte persoonsgegevens precies worden verwerkt en voor welke doeleinden. In sommige gevallen wordt er gebruik gemaakt van cookies voor de passieve registratie.

Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U heeft het recht om te vragen om inzage in en correctie of verwijdering van uw persoonsgegevens. Om misbruik en/of fraude te voorkomen kunnen wij u vragen om u adequaat te identificeren.

Producten Bestellen/klantgegevens

Indien u via onze website een product bestelt, komt u terecht op de website van een derde partij en sluit u een overeenkomst met de webshop die dit product aanbiedt. Producten en diensten worden aangeboden via een link, die verwijst naar een website buiten ons domein. U verstrekt uw persoonsgegevens op dat moment dus niet aan ons, maar aan de desbetreffende webshop, met uitzondering van Viator.com. Als u via NewYork.nl bij Viator.com een aankoop doet zal NewYork.nl uw naam, e-mail, reisdatum en gekocht product ontvangen. Alleen uw e-mailadres en reisdatum zal door NewYork.nl gebruikt worden om u aan te melden bij de tweewekelijkse nieuwsbrief. In deze nieuwsbrief staat altijd een uitschrijflink. Mocht u vooraf geen prijs stellen op deze nieuwsbrief, dan kunt u mailen naar onderstaand e-mailadres.

Daarnaast zullen deze gegevens gebruikt worden als er iets misgaat met uw geboekte product. Mocht u problemen ondervinden met Viator, dan heeft NewYork.nl de juiste gegevens om u bij te staan. NewYork.nl is nooit een partij in een zaak, maar zal zich inzetten voor een juiste afhandeling zover mogelijk.

Dit privacystatement is niet van toepassing op deze webshops (ook niet bij Viator.com). Hoe zij met persoonsgegevens omgaan, verwerken en opslaan, kunt u lezen in de desbetreffende documentatie van die aanbieder. Wij kunnen niet garanderen dat de webshops op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken/een bestelling te plaatsen.

Plaatsen van Reviews

Op onze website kunnen wij u de mogelijkheid bieden om reviews te plaatsen. In dat geval zullen wij u bij plaatsing van een review vragen om uw naam en e-mailadres te verstrekken. Slechts uw naam zal getoond worden bij de review die u plaatst. Uw e-mailadres kunnen wij gebruiken om u een bevestiging te sturen van de plaatsing van uw review en slaan wij op ter voorkoming van misbruik van onze website. Indien u dit niet wenst, kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens onderaan deze privacystatement.

Houdt u er bij het plaatsen van de review rekening mee dat de gegevens daarin zichtbaar zijn voor iedereen die onze website bezoekt. Plaats daarin dan ook geen persoonsgegevens van uzelf of anderen zonder dat u daarvoor toestemming heeft gekregen.

Beveiliging Persoonsgegevens

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken onder andere gebruik van beveiligde verbindingen (Secure Sockets Layer of SSL) waarmee alle informatie die wordt uitgewisseld tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u persoonsgegevens aan ons verstrekt.

E-mail

Indien u een contactformulier op de website invult of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard voor zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over de producten op onze website en aanverwante zaken. Deze nieuwsbrief kan informatie en aanbiedingen van andere partijen bevatten, aangezien de producten op onze website worden aangeboden door derden.

Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Deze toestemming geeft u door uzelf in te schrijven voor de nieuwsbrief op de website. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich weer kunt afmelden voor het ontvangen van de nieuwsbrief. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Verstrekking aan Derden

Wij verstrekken uw gegevens niet aan derden, tenzij dit noodzakelijk is in het kader van de overeenkomst die u met ons gesloten heeft of wanneer dit wettelijk verplicht is. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website, kunnen wij persoonsgegevens bovendien overhandigen aan de bevoegde autoriteiten.

Klikgedrag en Bezoekgegevens

Op de website worden door ons algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, de eventuele gebruikersnaam, het tijdstip van opvraging en de gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag. Wij proberen deze gegevens zoveel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Websites van Derden

Onze website kan links of banners bevatten die verwijzen naar de websites van derden. Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van dergelijke links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u dan ook aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van die websites gebruik te maken.

Bedrijfsgegevens – Contactinformatie:
New York Media Group B.V.
Herengracht 221
1016BG Amsterdam
KvK-nummer: 53135733

ericvragen @ newyork.nl

Eric's New York Download de gratis app in de App Store

Aanmelden voor mijn nieuwsbrief