Privacy Statement

NEW YORK MEDIA GROUP B.V.
Privacybeleid
Versie/laatste actualisatie: mei 2024

Contents

Wie zijn wij en wat doen wij?

Welkom bij NewYork.nl. New York Media Group B.V. (handelend onder de naam NewYork.nl – hierna te noemen ‘NYMG’) biedt een online platform dat u kunt gebruiken om een reis naar en verblijf in New York City voor te bereiden. U kunt er informatie vinden en relevante tours, tickets en diensten van derden boeken die met New York City te maken hebben. Onze contactinformatie vindt u onderaan dit ‘Privacybeleid’. Dit Privacybeleid is van toepassing op ons (‘NYMG’) en u als ‘Gebruiker’ van onze website www.NewYork.nl (de ‘Website’), onze mobiele applicatie (de ‘App’) en (het kopen van) andere diensten en producten zoals die door NYMG aangeboden worden.

Privacy en de toepasselijke wetgeving

Wij vinden privacy heel belangrijk. We houden ons aan de Algemene verordening gegevensbescherming (‘AVG’). De wetgeving zal hierna de ‘Toepasselijke Wetgeving’ worden genoemd.

Wat is dit?

Dit is ‘Privacybeleid’. In dit document leggen we uit welke Persoonsgegevens we verzamelen in verband met uw gebruik van onze Website, de App en met (het kopen van) diensten of producten die door ons worden aangeboden. Ook leggen we uit hoe we uw Persoonsgegevens opslaan, beschermen en gebruiken en met welke doelen.

Persoonsgegevens

In dit Privacybeleid betekent ‘Persoonsgegevens’ informatie of stukjes informatie waarmee u geïdentificeerd zou kunnen worden. Deze definitie is in overeenstemming met de Toepasselijke Wetgeving.

Bent u jonger dan 16 jaar?

Als u jonger bent dan zestien jaar, dan heeft u toestemming van een ouder (of van een wettelijk verzorger) nodig om onze Website of App te gebruiken.

Wij treden op als Verwerkingsverantwoordelijke

Wij verzamelen en verwerken Persoonsgegevens voor onze eigen doelen. In dit opzicht treden wij op als ‘Verwerkingsverantwoordelijke’ in de zin van de Toepasselijke Wetgeving.

Uw toestemming

Wanneer u de Website blijft gebruiken, stemt u in met dit Privacybeleid. U moet weten dat u niet verplicht bent om akkoord te gaan met dit Privacybeleid, maar dat u de Website niet mag gebruiken en onze diensten of producten niet mag bestellen als u niet akkoord gaat met dit Privacybeleid.

Welke Persoonsgegevens verwerken wij als Verwerkingsverantwoordelijke?

Als Verwerkingsverantwoordelijke verwerken wij de volgende Persoonsgegevens:

 • cookies, zoals nader omschreven in onze Cookieverklaring;
 • als u zich heeft aangemeld voor onze nieuwsbrief, uw e-mailadres (u kunt zich op elk moment afmelden voor deze dienst);
 • als u een boeking heeft gedaan via de website: uw voor- en achternaam, e-mailadres, telefoonnummer, post- en e-mailadres;
 • het type telefoon waarmee u de Website of de App gebruikt;
 • uw IP-adres;
 • de taalinstelling van uw browser;
 • en als u ons daar expliciet toestemming voor heeft gegeven – uw geolocatie.

Hoe gebruiken we uw Persoonsgegevens?

We gebruiken de bovengenoemde Persoonsgegevens alleen voor zover dat nodig is voor de onderstaande doelen:

 • Als u via de Website een boeking heeft gedaan, gebruiken we uw Persoonsgegevens om uw aankopen te bevestigen en om ons en derde aanbieders in staat te stellen om uw boekingen te voltooien.
 • Als u geprobeerd heeft om via de Website een boeking te doen en deze niet heeft voltooid, gebruiken we uw Persoonsgegevens om u hier eenmalig over te mailen.
 • Wij gebruiken cookies die nodig zijn om onze Website en App goed te laten werken, om bezoekersstatistieken te volgen en om klikgedrag en surfgewoonten te monitoren. Meer informatie over de cookies die wij gebruiken vindt u in onze Cookieverklaring.
 • We gebruiken uw e-mailadres ook om u e-mails te sturen over nieuwe inhoud en andere activiteiten met betrekking tot de Website en om u op de hoogte te houden van campagnes en (speciale) aanbiedingen die interessant voor u zouden kunnen zijn. U kunt zich op elk moment afmelden voor deze diensten, of ze weigeren.
 • Via uw telefoon kunnen we u pushberichten sturen over nieuwe inhoud en andere activiteiten met betrekking tot de App en om u op de hoogte te houden van campagnes en (speciale) aanbiedingen die interessant voor u zouden kunnen zijn. U kunt deze diensten op elk moment uitschakelen.
 • We gebruiken uw e-mailadres, IP-adres en type telefoon om te volgen en te analyseren (i) wanneer en hoe vaak u onze Website of App gebruikt, (ii) welke (push)berichten u opent, hoe vaak en wanneer u ze opent, en (iii) welke inhoud door de Gebruikers het vaakst gelezen wordt.
 • Het type telefoon dat u gebruikt is voor ons van belang om de App aan te passen aan de technische vereisten van uw apparaat.
 • Wij gebruiken de gegevens over de taalinstelling van uw browser om u aan te spreken in een taal die u spreekt.
 • Aan de hand van uw IP-adres en geolocatie kunnen wij bepalen welke campagnes en (speciale) aanbiedingen interessant voor u zouden kunnen zijn.
 • We gebruiken uw e-mailadres om u diensten te verlenen.

Hoe lang bewaren wij Persoonsgegevens?

De Persoonsgegevens die wij verzamelen worden bewaard zolang u onze Website, App en/of onze diensten (met betrekking tot onze producten) gebruikt. Als deze Persoonsgegevens niet meer nodig zijn voor het behalen van de hierboven genoemde doelen of als zij onjuist zijn, dan worden de (onjuiste) Gegevens ook verwijderd. De Persoonsgegevens worden in geen geval langer dan 5 (vijf) jaar bewaard na de datum waarop de gegevens voor de laatste keer zijn bijgewerkt, tenzij wij wettelijk verplicht zijn om ze te bewaren.

Met wie delen wij uw Persoonsgegevens?

Tenzij wij hiertoe wettelijk verplicht zijn, verkoopt, verhandelt of verhuurt NYMG geen persoonsgegevens aan derde partijen. Waar dat nodig is om u een doorlopende dienstverlening te bieden deelt NYMG uw persoonsgegevens met de Derde Organisator of Dienstverlener, om de aankoop via de Website of de App te voltooien. Deze partijen zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan en zullen het gebruik van de Persoonsgegevens beperken tot de hierboven genoemde doelen.

Daarnaast kunnen wij derde dienstverleners inzetten om ons te ondersteunen bij het beheer van onze App en Website, of om diensten en beheerwerkzaamheden voor ons uit te voeren, zoals het versturen van nieuwsbrieven of enquêtes. Wij geven derde dienstverleners alleen de Persoonsgegevens door die zij nodig hebben om hun diensten aan ons te kunnen leveren. Deze derde dienstverleners zijn contractueel verplicht om zorgvuldig met uw Persoonsgegevens om te gaan om het gebruik van Persoonsgegevens te beperken tot de hierboven genoemde doelen.

Als dit wettelijk vereist is of ter voorkoming, opsporing en vervolging van strafbare feiten geeft NYMG Persoonsgegevens door aan toezichthoudende autoriteiten of overheidsinstanties.

Google

Google Analytics wordt gebruikt om de prestaties van onze websites te analyseren. We verzamelen of bewaren geen persoonlijke informatie in Google Analytics. Lees Google’s privacy policy hier.

Microsoft

Microsoft Clarity wordt gebruikt om de gebruikerservaring op onze websites te verbeteren. Clarity verzamelt anonieme gebruikersinformatie van onze website, waaronder de pagina’s die u bezoekt. We verzamelen geen formulierinzendingen of persoonlijke informatie in Clarity. Lees Microsoft’s privacy policy hier.

Generieke, geaggregeerde gegevens (niet-persoonlijke gegevens)

Om onze Website en App zo optimaal mogelijk te laten werken, bijvoorbeeld voor brancheanalyses en verbetering van de functionaliteit van de Website en de App, kunnen wij uw Persoonsgegevens omzetten in niet-Persoonlijke Gegevens en samenvoegen met informatie die wij van andere Gebruikers hebben verzameld. In dit soort gevallen worden de Gegevens volledig en onomkeerbaar geanonimiseerd: ze bevatten geen Persoonsgegevens meer.

Hoe beschermen wij Persoonsgegevens?

Wij doen ons uiterste best om uw Persoonsgegevens te beschermen tegen onbevoegde of onrechtmatige toegang, wijziging, bekendmaking, gebruik of vernietiging. Enkele voorbeelden van maatregelen die wij nemen om ervoor te zorgen dat de Persoonsgegevens veilig zijn:

 • wij encrypten bestanden die Persoonsgegevens bevatten;
 • wij beveiligen onze netwerkverinding met Secure Socket Layer-technologie (SSL);
 • wij beheren de toegang tot de Persoonsgegevens met wachtwoorden;
 • wij loggen alle handelingen met Persoonsgegevens;
 • wij beperken de toegang tot de Persoonsgegevens tot de doelen die genoemd zijn in dit Privacybeleid;
 • wij nemen fysieke maatregelen om de toegang tot de Persoonsgegevens te beperken.

Websites van derden

Op onze Website en in de App vindt u (hyper)links naar websites, producten en diensten van partners, leveranciers, adverteerders, sponsoren, licentiegevers of andere derden. Wij hebben geen invloed op de inhoud of de links die op deze websites verschijnen en zijn niet verantwoordelijk voor de praktijken van websites waar onze Website naar verwijst of die naar onze Website verwijzen. Ook veranderen deze websites, producten en diensten voortdurend, inclusief hun inhoud en links. Deze websites, producten en diensten kunnen een eigen privacybeleid, gebruikersvoorwaarden en klantenservicebeleid hebben. Het bekijken van en interactie met andere websites, waaronder websites waar onze site naar verwijst of die naar onze site verwijzen, zijn onderworpen aan de voorwaarden en het beleid van die website.

Export van Gegevens buiten de Europese Unie

In het geval dat wij gegevens buiten de Europese Unie brengen, worden de Gegevens alleen overgebracht naar landen die een passend beschermingsniveau hebben dat aan de EU-normen voldoet. Wanneer we bijvoorbeeld Persoonsgegevens doorgeven aan een organisatie in de VS dan controleren wij of die organisatie deelneemt aan het privacyschild (Het EU-VS privacyschild is een overeenkomst tussen het Amerikaanse departement van Economische Zaken en de Europese Commissie over de uitwisseling van persoonsgegevens tussen bedrijven in de EU en de VS. Het privacyschild is van kracht sinds 1 augustus 2016. In het kader van het privacyschild is er een lijst waarop Europese bedrijven kunnen controleren of gegevens binnen dit kader doorgegeven kunnen worden aan een bedrijf dat in de Verenigde Staten gevestigd is.). Het doorgeven van Gegevens buiten de EU zal altijd voldoen aan de Toepasselijke Wetgeving (hoofdstuk 5 van de AVG).

Wijzigingen in dit Privacybeleid

Wij kunnen dit Privacybeleid van tijd tot tijd actualiseren. Wanneer wij dit Privacybeleid wezenlijk wijzigen, zullen wij hierover op onze Website bij het geactualiseerde Privacybeleid een melding plaatsen. Door de App of de Website te blijven gebruiken stemt u in met de recentste versie van dit Privacybeleid.

Uw rechten en met wie u contact kunt opnemen

Zoals aangegeven in en onder de bepalingen van de Toepasselijke Wetgeving hebt u het recht om (ons) te melden dat u:

a) de Persoonsgegevens die door ons over u worden verwerkt, wilt inzien en/of kopiëren, waarbij moet worden aangegeven waar ze worden verwerkt en voor welk doel. Op uw verzoek kunnen wij deze kopie ook namens u aan een andere partij doorgeven, indien u wilt dat uw Persoonsgegevens aan een andere partij overgedragen worden;

b) wilt dat wij uw Persoonsgegevens corrigeren, actualiseren, verbergen of verwijderen, of de verwerking daarvan in onze bestanden wilt beperken;

c) misbruik van uw Persoonsgegevens wilt melden;

d) bezwaar heeft tegen de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons;

e) denkt dat wij uw Persoonsgegevens onrechtmatig verwerken. Hierover kunt u ook een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens;

f) uw toestemming met betrekking tot de verwerking van uw Persoonsgegevens door ons wilt intrekken. Dit is op elk moment mogelijk. Vanaf het moment waarop u uw toestemming intrekt, stoppen wij met de verwerking van uw Persoonsgegevens. Wel blijven wij gerechtigd om gegevens te verwerken op basis van de toestemming die u voorafgaand aan uw intrekking heeft gegeven.

Op deze verzoeken reageren wij binnen 5 dagen nadat wij ze hebben ontvangen.

Heeft u vragen, opmerkingen of zorgen over hoe wij met Persoonsgegevens omgaan? Neem dan contact met ons op via [email protected]. Op deze verzoeken reageren wij binnen 5 dagen nadat wij ze hebben ontvangen.

NEW YORK MEDIA GROUP B.V., handelend onder de naam NewYork.nl
Stadhouderskade 14D
1054 ES Amsterdam
Nederland
Kamer van Koophandel nummer: 53135733
Btw-nummer NL850762261B01

T: +31 20 486 4734
E: [email protected]

Was dit artikel nuttig? Raad het aan door mij een beoordeling te geven:

Door verder gebruik te maken van deze site gaat u akkoord met het gebruik van cookies en de privacy policy. Lees meer hier.

Aanmelden voor mijn nieuwsbrief

Zoek tickets